ІнформаціяРодина Альфреда Говиковича

д-р Альфред Говикович (1880 – 1939) був знаним радником міського магістрату м.Львова, провідним суспільно-політичним діячем.

Детальна інформація